Båtbesiktning 2014

Båtbesiktning 2014

Vi önskar våra klubbmedlemmar en god början på den tidiga våren, som vi hoppas att också medför en förlängd båtsäsong.

Besiktningsmännen

För den här säsongen har vi fått två nya besiktningsmän, Ilpo Orell och Vesa Salonen. Jag önskar dem välkomna i vårt gäng och konstaterat att vi nu har sammanlagt åtta besiktningsmän.

Allas kontaktuppgifter hittar du här i Loggen.

Besiktningsavgifter för klubbmedlemmar

Då båten besiktas under en sambesiktning i Sandfall, Snäckviken eller Stormälö på de kvällar som slagits fast på förhand eller då man själv för besiktningsmannen från sambesiktningsplatsen till båten och hämtar honom tillbaka, är priserna de samma som år 2013:

–          skrovbesiktning          € 30,-

–          årsbesiktning               € 30,-

  • om de sker på olika dagar.

Om skrovbesiktning och årsbesiktning utförs på samma gång betalar man totalt 30 €.

Om besiktningen utförs vid annan tidpunkt än på sambesiktningsdagarna:

–          dubbel besiktningsavgift € 60,-

–          + eventuell reseersättning, € 1,00/km för resa i en riktning.

Besiktningsavgifter för icke-medlemmar eller för båtar som är registrerade i någon annan klubb 

–          skrovbesiktning          € 75,-

–          årsbesiktning               € 75,-

–          + eventuell reseersättning, € 1,00/km  för resa i en riktning.

Obs !

För alla medlemmars båtar som inte har besiktigats före utgången av juni uppbärs dubbel besiktningsavgift, ifall man inte har en synnerlig god orsak till förseningen.

Obs!

Alla båtar som bär PBK/PVK:s flagga, eller båtar som ligger vid klubbens brygga skall besiktas före utgången av juni månad!

Obs!

Alla de båtägare som besiktade sin nya båt år 2013, utan att det utfördes en skrovbesiktning på land, skall under våren 2014 låta utföra skrovbesiktning – INNAN båten sätts i sjön!

Nya medlemmar eller de som skaffat ny båt under 2014, skall besiktiga sin båt så snart som möjligt efter att den tagits i användning. Då kommer man separat överens om besiktningen med någon av besiktningsmännen

Då man skaffat ny båt eller byter ut den gamla, ska ägaren meddela så fort som möjligt informera besiktningsnämndens dragare om detta, så att båtregistret kan korrigeras. Det har hänt att den nya ägaren inte har kunnat registrera båten i sin egen klubbs register, innan båtens uppgifter har strukits ur den förra ägarens klubbregister.

Sambesiktningsdagar 2014

Besiktningsdagar i Sandfall, främst skrovbesiktningar, men också årsbesiktningar om det finns beredskap.

–          På medlemmarnas begäran har antalet besiktningsdagar utökats och hålls på veckosluten, så att de som bor på andra orter har lättare att delta.

Lördagen 29.03.2014, från kl. 1500

Lördagen 12.04.2014, från kl. 1500

Lördagen 26.04.2014, från kl. 1500

Besiktningarna  i Snäckviken och Stormälö utförs på samma kväll och de som vill att besiktningen ska ske i Stormälö ska meddela besiktningsmannen på förhand, så att han inte i onödan behöver köra fram och tillbaka!

Torsdagen 15.05.2014,             från kl. 1700 i Snäckviken, klubbens brygga

från kl. 1800 i Stormälö Marina / förhandsanmälan är önskvärd

Onsdagen 28.05.2014,              från kl. 1700 i Snäckviken

från kl. 1800 i Stormälö Marina /endast med förhandsanmälan! 

Torsdagen 06.06.2014,             från kl. 1700 i Snäckviken

från kl. 1800 i Stormälö Marina / förhandsanmälan är önskvärd

Onsdagen 18.06.2014,              från kl. 1700 i Snäckviken

från kl. 1800 i Stormälö Marina / endast med förhandsanmälan! 

Sambesiktningar utförs också vid vårtalkot på Innamo, 23 – 25.05 och under vårutfärden 6-8.6, om någon av besiktningsmännen deltar i dessa evenemang. Vi kan inte garantera detta, men försöker se till att någon är närvarande.

PBK/PVK Tyngdpunkter vid besiktningen 2014!! 

Pyroteknisk utrustning för nödsignaler (nödraketer)

Bestämmelserna för giltighetstiden ändras från början av 2016. Därefter gäller endast de giltighetstider som anges av tillverkaren.

Fram till dess godkänns raketerna enligt nuvarande regler, ”Expiration date” + 3 år. För den här säsongen godkänns alltså raketer var sista användningsår är 2011.

Besiktningsdekalen ska synas och båtens dokument och registernummer ska uppdateras!

Besiktningsdekalen ska placeras på en synlig plats på styrhyttens eller kajutans babords (vänstra) sida, så att den syns bra då båten rör sig.

Ett ikraftvarande registerutdrag från magistraten ska finnas med i båten och registernumret ska fästas på en synlig plats.

Märkning av flytredskap

Båtens och dess användares flytredskap ska märkas, helst med båtens namn och/eller registernummer. De ska också förses med reflexband, som gör det lättare att hitta en person som råkat ut för en olyckshändelse.

Granskning av gasdriven utrustning samt protokoll

Gasdriven utrustning och dess funktion och täthet ska testas i enlighet med gasförordningen. Testningen ska dokumenteras i ett protokoll som beskriver utrustningens kondition. Protokollet ska visas upp för besiktningsmannen.

Om båten är försedd med gasdriven utrustning, ska det finnas en gasvarnare i kajutan som är installerad så att den ligger lägre än båtens lägsta koj.

Jag önskar er en trygg båtsäsong

 

Johan Lindberg

Besiktningsnämndens dragare