Asiaa venetelakoinnista Sandfallista

Veneiden laskut ja nostot

Veneiden lasku- ja nostotapahtuma on nk. yhteisnosto, jonka nosturiauto suorittaa, ja josta ilmoitetaan kerhon nettisivuilla. Tämä on talkootapahtuma kaikkien osallistujien kesken, jossa jokainen auttaa toinen toistaan. Tämä siksi, että saataisiin homma hoidettua mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Syksyisin voi olla 5-15 venettä kylmässä ja sateessa odottamassa nostovuoroa. On luvattoman monta kertaa käynyt niin, että veneen kippari, joka on alusta saakka ollut mukana auttamassa ensiksi nostettuja, saakin lopussa olla yksin kun oma vene nostetaan viimeisenä. Emmehän halua itsellemme käyvän näin.

OHJE: Kun nostetaan, lasketaan tai venettä muuten siirretään, on veneen oma kippari se, joka määrää nostoliinojen paikan, sekä mihin kohtaan traileria tai pukkia vene asetetaan. Ja myös sen, onko vene siirrettävissä turvallisesti eteenpäin, koska vastuu veneestä on kipparin. Samoin joka veneen kipparin on aktiivisesti käsimerkein näytettävä nosturinkuljettajalle ohjeet veneensä liikutteluun. Muut ovat tässä vain avustajia.

Varmistautukaa ennen nostoa siitä, että säilytyspukit ovat ehjiä ja tukevasti maassa ja kaikki säädöt toimivat moitteettomasti. Sama koskee trailereita: tarkistakaa renkaiden ilmapaineet ja mahdolliset ruostevauriot sekä sivutukien kestävyydet ja säädöt.

Tuotaessa veneitä syksyisin nostoon on vältettävä tuomasta niitä Sandfalliin monta päivää aikaisemmin, koska silloin voi tulla ahdasta ja joku voikin nostaa jollakin muulla systeemillä yksityisesti. Mikäli on pakottava tarve tuoda vene jo päiviä aikaisemmin jostain kauempaa, voi tiedustella satamakapteenilta voiko vene odottaa vaikka Snäckvikin laiturissa. Vapaita paikkoja syksyisin sieltä tavallisesti löytyy.

Kun tuodaan vene odottamaan nostoa Sandfalliin, se kiinnitetään ensiksi laitimmaisiin poijuihin keula laituriin päin ja perän köysi tuplana poijuun, josta se on helppo irrottaa käymättä poijulla. Laiturin keskikohta jätetään mahdollisuuksien mukaan vapaaksi. Muut yksittäisesti veneitä nostavat voisivat ottaa huomioon nämä yhteisnostopäivät, ruuhkien välttämiseksi!

Autojen pysäköinti yhteisnostoaikana on kielletty niillä alueilla, joilla veneiden siirtoa suoritetaan, eli ykkös-, kakkos-, kolmosalueiden sekä niitä yhdistävien kulkureittien ja kääntöpaikkojen alueella.

Kun veneen mastot on poistettu veneestä, ne on viipymättä vietävä niille rakennettuun mastotelineeseen. Niitä ei saa jättää alueiden kulkureiteille päiväkausiksi.

Traktorin käyttö

Mikäli traktoria tarvitaan veneen siirtoon, laskuun tai nostoon, on traktorikyyti tilattava hyvissä ajoin kerhon traktorinkuljettajilta. Traktoria saa kuljettaa vain johtokunnan hyväksymä henkilö. Katso tarkemmin lehden organisaatiosivulta.

Jätehuolto on omatoimista

Jälleen on syytä mainita jätteiden käsittelystä. Jokaisen veneenkunnostajan velvollisuus on viedä pois veneen kunnostuksessa syntyneet jätteet. Ongelmajätteitä, kuten jäteöljyt ja vanhat akut, voi viedä korvauksetta Paraisten kaatopaikalle. Toimitaan samalla tavalla kuin luonnonsatamissa: eli sen minkä tuot tullessasi, sen myös viet mennessäsi.

Vene ja muu säilytysvarustus merkattava

Keväällä kun vene on laskettu vesille, muista siivota säilytyspaikan tonttisi. Kaikki laudat, tangot, pressut ja palikat siistiin pinoon säilytysalustan päälle. Merkitse myös yllämainittu omaisuutesi.

Syksyllä kun vene jää alueelle talvisäilytykseen, on ”hänet” varustettava tunnistamista varten. Näkyvälle paikalle on laitettava säänkestävä nimitaulu, josta on käytävä ilmi veneen omistajan yhteystiedot sekä veneen nimi, kokonaisleveys ja kokonaispituus (mukaan lukien ankannokat, uimatasot, perämoottorit ja vetolaitteet).

Jatkojohtoja saa pitää pistorasioissa vain tarvittavan ajan. Vialliset johdot, laitteet ja sään vaihtelu laukaisevat päätaulun vikavirtasuojan tarpeettomasti, josta koituu harmia sähköä tarvitsevalle.

Vinssi veneluiskalla

Kerhon vanha vinssi on veneluiskalla. Sillä voi nostaa ja laskea venetrailereita vaijerin avulla. Vinssillä voi väärin käytettynä aiheuttaa vahinkoa itselleen ja läsnä oleville sekä veneelle. Mikäli et ole aivan varma vinssin toiminnasta ja haluat sitä kuitenkin käyttää, ota yhteys satamakapteeniin, joka opastaa sinua. Muuten anna koko vehkeen olla. Muista, että käytät vinssiä omalla vastuulla.

WC ja saunatilat

Sandfallin saunan wc on saunojia varten. Yleisenä wc:nä voidaan käyttää kerhohuoneen alapuolella ”satamakonttorissa” olevaa wc:tä. Saunatilojen käyttö läpikulku- ja oleskelutiloina on kielletty. Kaivovettä saa kraanasta, joka on ulkoseinässä saunan kohdalla. Sitä ei tarvitse hakea sisältä saunasta. Turha kulkeminen tuo hiekkaa ja kuraa sisälle, joka turhaan naarmuttaa ja likaa lattioita. Sauna on saunomista varten. Saunatiloja saunomiseen voivat jäsenet tilata isännältä.