Veneen katsastus 2014

Veneen Katsastus 2014

Hyvää aikaista kevättä kaikille kerhomme jäsenille ja toivottavasti pidentynyttä  veneilykautta, kun kevätsesonki on täydellä meneillään.

Katsastajat

Tälle kaudelle olemme saaneet kaksi uutta katsastajaa mukaan ryhmäämme, Ilpo Orell ja Vesa Salonen, jotka toivotan tervetulleeksi joukkoon mukaan, joten meitä on kaiken kaikkiaan kahdeksan katsastajaa käytettävissänne.

–          Uusien katsastajien yhteystiedot, ja joiden muiden uudet tiedot löytyvät Yhteystieto osiossa, Katsastuslautakunta.

Katsastusmaksut, kerhon jäsenille; 

Kun vene katsastetaan yhteiskatsastuksessa, ennakkoon määriteltyinä iltoina, Sandfallissa, Snäckvikenissä tai Stormälössä, tai itse noutaa katsastajan muualla olevalle veneelleen yhteiskatsastuspaikasta ja tuo takaisin mainittuina iltoina.

Ovat säilyneet ennallaan, eli ovat samat kuin vuonna 2013,

–          Runkokatsastus          € 30,-

–          Vuosikatsastus            € 30,-

Jos edellä mainitut katsastukset tapahtuvat erillisinä päivinä

Jos suoritetaan sekä runko-, että vuosikatsastus yhtä aikaa,

–          Yhtenäiskatsastus      € 30,-

–          Muuna aikana, ja muualla tapahtuva katsastus kuin yhteiskatsastuspäivinä, Sandfallissa, Snäckvikenissä tai Stormälössä;

–          Katsastusmaksu kaksinkertaisena, € 60,-

–          Lisäksi mahdollinen matkakorvaus, € 1,00/km yhdensuuntainen matka.

Ei-jäsenen vene ja/tai jonkin muun seuran rekisterissä oleva vene 

–          Runkokatsastus          € 75,-

–          Vuosikatsastus            € 75,-

–          Lisäksi mahdollinen matkakorvaus, € 1,00/km  yhdensuuntainen matka.

Huom !

Kerhon jäsenen vene joka ei ole katsastettu kesäkuun loppuun mennessä, on katsastusmaksu kaksinkertainen, ellei ole erityisen pätevää syytä myöhäiseen katsastukseen !

Huom !

JOKAISEN PBK/PVK’n lippua kantavan tai kerhon laiturissa säilytettävän veneen tulee olla katsastettu kesäkuun loppuun mennessä !

Huom!

Ne veneen omistajat, jotka katsastivat uuden veneensä 2013, ilman kuivalla maalla tehtyä runkokatsastusta tulee nyt keväällä 2014 viimeistään antaa tehdä puuttuvan runkokatsastuksen – ENNEN veneen vesillelaskua!

Uudet jäsenet tai v.2014 kesällä uuden veneen hankkineet, tulee katsastaa veneensä ensi tilassa, kun vene on otettu käyttöön ja tällöin sopia jonkun katsastajan kanssa erillisestä katsastuksesta.

Kun hankitaan uusi vene tai vaihdetaan vanha uuteen, tai myydään vene, tulisi veneen omistaja ilmoittaa tapahtuneesta katsastuslautakunnan vetäjälle mahdollisimman pian, jotta korjaus venerekisteriin voidaan tehdä.

On ollut tapauksia, että uusi veneen omistaja ei ole saanut ostamaansa venettä oman seuransa rekisteriin, ennen kun myyty vene on poistettu edellisen omistajan kerhon rekisteristä.

Yhteiskatsastuspäivät v. 2014

Katsastuspäivät Sandfallissa, lähinnä runkokatsastukset, mutta myös vuosikatsastukset, jos valmiutta on.

–          Näitä päiviä on lisätty jäsenistön toivomuksesta ja siirretty pidettäväksi viikonloppuisin, jotta toispaikkakuntaiset voisivat helpommin olla läsnä.

Lauantaina, 29.03.2014, klo 1500 alkaen

Lauantaina, 12.04.2014, klo 1500 alkaen

Lauantaina, 26.04.2014, klo 1500 alkaen

Katsastusillat Snäckvikenissä sekä Stormälössä (samoina iltoina) ja ne jotka haluavat katsastuksen suoritettavan Stormälössä tulee ilmoittaa siitä katsastajille etukäteen, jotta vältytään turhasta edestakaisin ajamisesta !

Torstai, 15.05.2014,                   klo 1700 alkaen Snäckviken, kerholaituri

klo 1800 alkaen Stormälö Marinat / ennakkovaraus toivottu

Keskiviikko, 28.05.2014,          klo 1700 alkaen Snäckviken

klo 1800 alkaen Stormälö Marinat /ainoastaan ennakkovarauksella! 

Torstai, 06.06.2014,                   klo 1700 alkaen Snäckviken

klo 1800 alkaen Stormälö Marinat / ennakkovaraus toivottu

Keskiviikko, 18.06.2014,          klo 1700 alkaen Snäckviken

klo 1800 alkaen Stormälö Marinat / ainoastaan ennakkovarauksella !

Yhteiskatsastukseen kuuluu myös Innamon kevättalkoot, 23 – 25.05. ja kevätretki, 6-8.6. jos jokin katsastaja on paikalla osallistumassa k.o. tapahtumiin, takuita ei voida antaa, mutta yritämme että joku olisi näissä tapahtumissa osallisina.

PBK/PVK’n Vuoden 2014 katsastuksen painopisteet !! 

Pyrotekniset hätämerkkiantovälineet ( hätäraketit)

Kelpoisuusmääritelmä muuttuu vuoden 2016 alusta alkaen, jolloin pätee ainoastaan valmistajan antamat kelpoisuusajat.

Siihen asti hyväksytään raketit nykysäännösten mukaan, ”Expiration date” + 3 vuotta, eli tälle kaudelle hyväksytään raketit joihin on merkattu viimeiseksi käyttövuodeksi 2011.

Katsastustarran näkyvyys – veneen asiakirjojen ja rekisterinumeroiden päivitys!

Katsastustarra kuuluu sijoittaa näkyvälle paikalle paapuurin (vasemman) puolen ohjaamon tai kajuutan kyljessä, hyvin nähtävissä veneen kulkiessa.

Maistraatin voimassa oleva rekisteriote kuuluu olla aina mukana veneessä, sekä rekisterinumero näkyvällä paikalla kiinnitettynä veneeseen.

Kelluvien esineitten merkintä.

Veneen ja veneenkäyttäjien kelluntavälineet kuuluu merkitä, mieluiten veneen nimellä ja/tai rekisteritunnuksella, sekä varustaa heijastavin nauhoin, joka edesauttaa esineen/henkilön identifioimisessa onnettomuustapauksissa.

Kaasulaitteistojen tarkastus ja pöytäkirjat

Kaasukäyttöiset laitteet ja niitten toiminta ja tiiveys tulee testata kaasuasetuksen mukaisesti ja testauksesta saada asianmukainen testauspöytäkirja, joka kertoo laitteiden kunnosta.

Tämä pöytäkirja olisi esitettävä veneen katsastajalle.

Jos veneessä on kaasukäyttöisiä laitteita, tulis veneessä olla sisätiloissa kaasuvaroitin, asennettuna alempaa kuin alin makuusija veneessä.

Turvallista veneilykautta,

Johan Lindberg

Katsastuslautakunnan Vetäjä